آدرس:

اصفهان شهرک صنعتی مبارکه

تلفن:

031-91010900 - 09132054009

شرکت فولاد تاراز